Privacy- & Cookieverklaring

Persoonsgegevens
Club DarQ B.V. is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Club DarQ B.V. om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Club DarQ B.V. zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Club DarQ B.V. jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring. Onze Privacyverklaring kunt u op hieronder raadplegen, tevens vindt u hier onze Cookieverklaring.
1 Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan Club DarQ B.V. gerelateerd zijn. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Door producten en/of diensten van Club DarQ B.V. te gebruiken en deze Privacyverklaring te accorderen, gaat de Gebruiker akkoord met de hiernavolgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

1.1 Wie gebruikt mijn gegevens?
Club DarQ B.V. is verantwoordelijk voor de website www.clubdarq.com en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.
De volledige gegevens van ons bedrijf zijn:
Naam: Club DarQ B.V.
Adres: Wilhelminastraat 1
4818SB Breda
KVK: 88409899

Hoe komen we aan jouw gegevens?
Laten we vooropstellen: het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Een gebruiker heeft te allen tijde zelf de keuze of hij zijn/of haar persoonsgegevens wil verstrekken. Om echter gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en/of diensten is het nodig om uw persoonsgegevens aan Club DarQ B.V. te verstrekken. Dit doet u bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt. Indien de invoer van uw gegevens wordt gevraagd, geeft Club DarQ B.V. aan welke gegevens ‘noodzakelijk’ zijn om van de producten en/of diensten gebruik te kunnen maken en welke gegevens ‘optioneel’ kunnen worden verstrekt.

1.3 Automatisch verzamelde informatie
We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Services bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Services gebruikt en andere technische informatie.

Verwerking van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van producten en/of diensten van Club DarQ B.V. verwerkt deze de persoonsgegevens van haar gebruikers. Het gaat hierbij om de naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnumer en e-mailadres. Daarnaast worden financiële gegevens, zoals een bankrekeningnummer verwerkt, indien een gebruiker een betaald(e) product en/of dienst van Club DarQ B.V. afneemt, indien en voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten en/of diensten.

De verstrekte persoonsgegevens worden door Club DarQ B.V. uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van haar producten en/of diensten en in het bijzonder voor het expliciete doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld.
We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op.
1.5 Waar slaan we je gegevens op?
We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook je gegevens binnen de EER opslaan.

1.6 Doorgifte derden
Aangezien het boekingssysteem van Club DarQ B.V. mogelijk gemaakt wordt in samenwerking met Virtuagym B.V., zullen zij tevens toegang hebben tot de gegevens die u verstrekt bij het aanmaken van een account. U kunt hier lezen hoe zij jouw persoonsgegevens veilig bewaren.

Wanneer u een betaling doet via onze partner Mollie B.V., zullen u betalingsgegevens tevens door hen worden opgeslagen. U kunt hier lezen hoe zij ervoor zorgen dat deze gegevens veilig zijn bij hen.

Daarnaast hebben, behoudens het hieronder bepaalde, alleen de personen die door Club DarQ B.V. zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te verwerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruikers.
Wij hebben voor de in dit Privacy Statement opgesomde verwerkingsdoeleinden een verwerker ingeschakeld met wie wij een overeenkomst hebben gesloten, zodat de verwerker voldoende waarborging biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
Voor het overige zal Club DarQ B.V. de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar Producten en/of Diensten op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval voor zover dat naar het redelijke oordeel van Club DarQ B.V. in het belang is van haar Gebruikers. Hieronder vallen ook rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze Producten en/of Diensten te garanderen.

1.7 Beveiliging
Club DarQ B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo worden de verstrekte gegevens opgeslagen in een beveiligde database voorzien van wachtwoorden en vinden online betalingen plaats via een volledig PCI-DSS level 1 gecertificeerd platform, genaamd Mollie.

1.8 Gegevens minderjarigen
We richten ons met onze website of als organisatie niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Ben je bij je bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen.

1.9 Wat mag je ons vragen?
Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje.
Recht op informatie
We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan.
Recht op inzage
Je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien.
Recht op correctie
Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.
Recht om bezwaar te maken
Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kun je bij ons
persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kun je bij ons aangeven dat je niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.
Recht op dataportabiliteit
Ben je klant bij ons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wenst.
Recht op beperking
Je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen je gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.
Recht om vergeten te worden
Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we je gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.
Recht om een klacht in te dienen
Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht dan lossen we die graag voor je op. Neem daarvoor contact op met ons. Ook mag je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen.
Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag je ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de vestigingsplaats van Club DarQ B.V. die je klacht gaat behandelen.
Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?
Stuur je aanvraag of klacht naar ons via info@clubdarq.com. We verwerken je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. We kunnen je vragen om je te identificeren. In dat geval vragen we bij je gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn.

2 Cookieverklaring
In deze verklaring zet Club DarQ B.V. uiteen wat haar beleid is omtrent Cookies op haar website www.clubdarq.com.

2.1 Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die via onze website op jouw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u onze website bezoekt. De cookies die wij gebruiken op onze website onthouden geen persoonlijke gegevens, zoals uw wachtwoord, naam, adres of leeftijd. De cookies onthouden alleen uw voorkeuren en interesses. We gebruiken cookies om verschillende redenen. Hieronder leest u meer over de 3 verschillende categorieën cookies die Club DarQ B.V. gebruikt op de website www.clubdarq.com.


2.2 Noodzakelijke cookies
Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Deze cookies dragen bij aan veilig browsen en gebruiken van de functionaliteiten van onze website. Denk daarbij aan het ingelogd blijven tijdens het bezoeken van de verschillende pagina’s van onze website, en uw opgegeven cookiepreferenties. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken. Als uw browser geheel geen cookies van www.clubdarq.com accepteert kunt u geen of slechts beperkt gebruikmaken van de website en jouw persoonlijke omgeving op www.clubdarq.com.

2.3 Toestemming voor het gebruik van cookies
Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

2.4 Cookies van derden
Club DarQ B.V. maakt gebruik van content die op andere sites wordt gehost en op www.clubdarq.com wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Dit zijn bijvoorbeeld YouTube video’s en het betalings- en boekingssysteem dat gecreëerd is door Virtuagym. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

2.5 Type cookies en hun doelstellingen
Wij gebruiken de volgende type cookies:
Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is die gebruiksvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt.
Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden.
Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:
– het aantal unieke bezoekers;
– hoe vaak gebruikers de site bezoeken;
– welke pagina’s gebruikers bekijken;
– hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken;
– bij welke pagina bezoekers de site verlaten.
Social media gerelateerde cookies: hiermee registreren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en pagina’s je deelt via hun sociale media sharing buttons. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die je surfgedrag op het web volgen.

2.6 Waar heb jij recht op?
Ook omtrent cookies heb jij weer het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van gegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@clubdarq.com.

2.7 Cookies blokkeren en verwijderen
Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van deze website.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze websiteadvertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via youronlinechoices.com

Wees je er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.
Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan.
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835
Safari op Iphone: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
Safari op Mac: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac